23 February, 2021

Avís Legal

Identificació i contacte del propietari de la web.

REDfugiados.com, refugiados-bienvenidos.es, refugees-welcome.es i tots els seus subdominis son propietat de la ONG Refugiados Bienvenidos España (en endavant el Titular) amb CIF G56043565 i correu electrònic info@refugees-welcome.es. Qualsevol notificació per correu es pot enviar al carrer Blasco de Garay, 47, 3°dcha. MADRID 28015.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES:

La política de privacitat de RW es basa en les següents lleis:
El RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques) que es la nova normativa de la Unió Europea que unifica la regulació del tractament de les dades personals en els diferents països de la UE.

La LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, el Reglamento de desenvolupament de la LOPD) que regula el tractament de les dades personals i les obligacions que hem d’assumir els responsables d’una web o un blog a l’hora de gestionar aquesta informació.

Como responsable de la web, RW és titular d’un fitxer de dades de caràcter personal anomenat, en el que les dades dels Usuaris queden incorporats a una base de dades sota la responsabilitat de RW i són tractades amb el fi de realitzar les activitats de l’ONG Refugees Welcome Spain.

A més, per al tractament de les dades dels Usuaris, s’implementaran totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.
Les dades personals son certa informació d’una persona física que permeten identificar-la d’alguna manera, localitzar-la per algun mitjà o posar-se en contacte amb ella. Per exemple, el nom, el document d’identitat, el telèfon, el correu electrònic, son dades personals. La llei obliga a aquelles que utilitzen aquest tipus de dades a prendre certes mesures per a protegir-se. Aquí s’explica com protegir-nos i garantit la seguretat de les teves dades personals.
El registre de les dades dels Usuaris es realitza seguint els següents principis:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència:sempre es requerirà el consentiment de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals, que no podrà ser diferent al dels fins pel que s’ha creat la ONG Refugiados Bienvenidos España.
 • Principi de minimització de dades:només es sol·licitaran dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als que es necessitin. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació:les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a fins del tractament, en funció de la finalitat
 • Principi d’integritat i confidencialitat:les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat.

La finalitat de l’ús de les dades que es recullen és la que s’explica en la pàgina web http://redfugiados.com, http://refugiados-bienvenidos.es y http://refugees-welcome.es

Qualsevol Usuari que es registri a través de qualsevol dels canals de RW garanteix la autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comuniquin tant la sol·licitud d’informació, enviament de currículums, compliment dels diferents formularis (socis, voluntaris; acollidors i refugiats), etc, com en qualsevol altre moment posterior, sent de la seva responsabilitat el actualitzar la informació subministrada, de tal forma que reflecteixi la seva situació real. L’usuari serà responsable de la inexactitud o falta de veracitat de la informació aportada.

 

Així mateix, l’Usuari que es registri a través de qualsevol dels canals de RW atorga el seu consentiment expressament i inequívoc pel tractament de les seves dades personals per RW i la seva incorporació en un fitxer del que és propietària i responsable la ONG Refugiados Bienvenidos España
 

En el cas de que la persona que faci el registre sigui diferent a la persona registrada, és a dir, que una persona, associació, ONG o una altra entitat faci el registre en nom d’una altra, serà l’entitat que faci el registre la responsable de la veracitat de les dades aportades, així com de l’acceptació d’aquests termes i condicions. RW no es farà responsable de registres fraudulents o que es facin en contra de la voluntat de la persona registrada.
 

RW ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a protegir les dades de caràcter personal que recull i son objecte de tractament automatitzat.

 

RW es compromet, en tot cas, al tractament de les dades personals d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, així com a establir els pertinents compromisos de confidencialitat amb tercers als que cedeixi o permeti l’accés a aquestes dades personals. No obstant, el registre en la web de RW com Acollidor, Refugiat, Voluntari o soci-voluntari o soci-activista implica el consentiment exprés a la cessió de les dades a la ONG Refugiados Bienvenidos España

 

RESPONSABLE

Refugiados Bienvenidos España, jurídicament, una associació privada sense fins lucratius, independent de qualsevol ideologia política, empresa o govern. Inscrita en el registre nacional d’associacions del Ministeri de l’Interior.
De conformitat amb el previst en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, les dades del client/usuari seran o podran ser incloses en un fitxer titularitat de Refugiados Bienvenidos España, amb CIF G56043565, amb seu a Carrer Pedro Jiménez, 3 (Córdoba) sense tractament el qual no seria possible donar compliment al contracte [art. 6.1.b) del Reglament (UE) 2016/679] o atendre la seva sol·licitud [art. 6.1.a) del Reglament (UE) 2016/679]. Tals dades es tractaran durant el període de presentació del servei i es conservaran durant les places de preinscripció aplicades (que serien de al menys 5 anys des de l’ultima acció d’interessat).
Podran ser destinataris de les seves dades: proveïdors, col·laboradors o altres entitats que les precisin únicament amb objectiu d’atendre les obligacions del responsable i els compromisos adquirís i exigint un nivell de confidencialitat equivalent.
Els usuaris podran contactar amb el delegat de protecció de dades, en el seu cas, o exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, portabilitat o altres legalment previstos a través de qualsevol de les direccions indicades, adjuntant còpia del seu DNI o document d’identitat anàleg, amb l’encapçalament PROTECCIÓ DE DADES. En cas de reclamació, podran interposar-la davant l’autoritat de control competent (Agencia Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es).

 

L’usuari té dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, portabilitat i altres legalment previstos enviant una carta signada junt amb una fotocòpia del DNI del titular de les dades dirigida a REFUGEES WELCOME SPAIN (REFUGIADOS BIENVENIDOS ESPAÑA) amb la encapçalament PROTECCIÓ DE DADES al domicili: Carrer Blasco de Garay, 47, 3°dcha. MADRID 28015; o bé mitjançant correu electrònic a la direcció: info@refugees-welcome.es

 

A més, tots els usuaris registrats podran donar de baixa el seu compte privat des de la pàgina del seu perfil o mitjançant el contacte electrònic amb RW.

 

AMB QUINA FINALITAT TRACTAREM LES TEVES DADES?

 • Dades de socis/es col·laboradores: quan ens entreguis un donatiu, utilitzarem les teves dades per gestionar les teves aportacions econòmiques, proposar-te unes altres formes de participació (voluntariat), recolzament a l’organització (enviament de SMS solidaris, realitzar donacions, adicions, incrementar la teva aportació), participar en esdeveniments (manifestacions, concentracions). Et senyalarem les dades que son necessàries i les que son opcionals. Cada any enviarem a l’administració tributària informació sobre les teves contribucions monetàries per a que puguis desgravar-te-les, si es que procedeix. La base jurídica que legitima el tractament de les teves dades és el teu consentiment. Guardarem la teva informació personal de forma indefinida a efectes estadístics o com a mínim el temps necessari per atendre a les responsabilitats derivades del tractament de les teves dades.
 • Dades de socis/es activistes (persones voluntàries): quan t’inscrius per a participar amb un temps i oferint la teva feina de forma altruista i voluntària, utilitzarem les teves dades per facilitar-te informació sobre les possibilitat d’integració en l’associació. Podràs rebre informació de les campanyes i fins de l’associació. Proposar-te altres formes de participació (voluntariat), recolzament a l’organització (enviament d’SMS solidaris, realitzar donacions), participar en esdeveniments (manifestacions, concentracions). La base jurídica que legitima el tractament de les teves dades és el teu consentiment. Quan desitgis cancel·lar les teves dades, només has de demanar-nos-ho.
 • Dades d’usuaris/cases registrades/acollidor: quan t’inscriguis per a participar com a casa per acollir i conviure amb una persona refugiada, utilitzarem les teves dades per contactar-te en el cas de que hi hagi una persona refugiada interessada en conviure amb tu, a casa teva, sempre que ambdues parts semblin compatibles. Podràs rebre informació de les campanyes i fins de l’associació. Proposar-te altres formes de participació (voluntariat), recolzament a l’organització (enviament d’SMS solidaris, realitzar donacions), participar en esdeveniments (manifestacions, concentracions). La base jurídica que legitima el tractament de les teves dades és el teu consentiment. Quan desitgis cancel·lar les teves dades, només has de demanar-nos-ho.
 • Dades d’usuaris/persones refugiades, immigrants en situació de vulnerabilitat: quan t’inscrius amb la finalitat de localitzar-te un allotjament digne en cases de particulars, compartint experiència i facilitant la teva integració social, utilitzarem les teves dades per a la consecució de tals fins. Podràs rebre informació de campanyes i fins de l’associació. La base jurídica que legitima el tractament de les teves dades és el teu consentiment. Quan desitgis cancel·lar les teves dades, només has de demanar-nos-ho.

 

 

Moltes eines que s’utilitzen per a gestionar les teves dades son contractades per tercers.
Per poder prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de miposicionamientoweb.es, comparteixo dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

▶️ Google Analytics: un servei analític de web prestada per Google, Inc., una companyia de Delaware que té l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units (“Google”).

▶️ Hosting: www.siteground.com tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a http://refugees-welcome.es. www.1and1.es tracta lo les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a http://redfugiados.com. http://gigas.com tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a http://regfugiados-bienvenidos.es

 

AVÍS LEGAL

 

Àmbit d’aplicació

La navegació pel lloc web del Titular implica assumir la condició d’usuari i l’acceptació absoluta dels continguts manifestats en aquest Avís Legal.
Edat

El registre en la nostra web està dirigit a majors de divuit (18) anys. Si es detectés el registre d’un menor de 18 anys, tal compte seria automàticament eliminada.
 

TERMINIS I CONDICIONS GENERALS

 

Condicions d’us de la pàgina web REFUGEES-WELCOME.ES

 

L’ús de les webs http://redfugiados.com, http://refugiados-bienvenidos.es, http://refugees-welcome.es
i tots els seus subordinats atribueixen la condició d’Usuari (en qualitat d’ Acollidor, Associació, Refugiat, Voluntari o soci en cas de que es produeixi un registre a través dels corresponents canals de la web, o en qualitat d’Usuari no registrat) de la mateixa i comporta l’acceptació plena i sense reserves de cap tipus, per part de l’usuari, de totes les Condicions d’ús de la pàgina web que estiguin publicades al temps d’accedir l’usuari.
 

Denegació i retirada de l’accés a la web i/o als serveis

 

Els Administradors de REFUGIADOS, REFUGIADOS BIENVENIDOS Y REFUGEES WELCOME SPAIN (en endavant simplement RW) es reserven el dret a denegar o a retirar l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense pietat de pre-avís, a aquells Usuaris que incompleixin aquestes Condicions d’us.

 

Obligació de fer ús correcte de la pàgina web i dels continguts

 

Tots els continguts que s’inclouen en aquest lloc web es facilitaran a efectes exclusivament informatius, de manera que en cap cas poden servir de base per a recursos o reclamacions, ni constituir fonts de drets. RW es reserva el dret a modificar, sense previ avís, els continguts del lloc web.

 

En particular, l’Usuari es compromet a la correcta utilització de la web i de les utilitats que se li proporcionen conforme la llei, el present document legal, i les instruccions i avisos que se li comuniquin.

 

L’Usuari s’obliga al ús exclusiu de la web, i tots els seus continguts, per a fins lícits i no prohibits que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesius dels drets legítims de RW o de qualsevol tercer, i/o que puguin causar qualsevol dany o perjudici de forma directa o indirecta.

 

A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts de la pàgina web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present document legal, lesius dels drets o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la web.

 

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfiques, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:
 

 • De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats publiques reconegudes constitucionalment en els Tractats internacionals i en la resta de la legislació.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, la moral i bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
 • Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i a les bones costums, generalment acceptades o a l’ordre públic.
 • Es trobi per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial que pertanyin a tercers sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per a dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.
 • De qualsevol manera menyscaba el crèdit de RW.
 • Incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin fer malt o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware y software) de RW o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en tals equips informàtics.

 

L’Usuari respondrà als danys i perjudicis de tota naturalesa que RW pugui patir, directa o indirectament, com a conseqüència del incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals o de la llei en relació amb l’ús de la web.
 

En concret, l’Usuari es compromet a proporcionar informació veraç i no enganyosa al registrar-se a través de qualsevol dels canals de RW. RW es compromet a fer un ús adequat de les dades que recapti de la web de RW i a tractar de verificar l’autenticitat de tals dades.

 

Propietat intel·lectual

 

Tots el continguts de http://redfugiados.com, http://refugiados-bienvenidos.es, http://refugees-welcome.es i els seus subdominis són propietat intel·lectual de RW i estan protegits en funció de la legislació sobre Propietat Intel·lectual nacional i internacional vigent.

 

Queda absolutament prohibit l’ús del contingut de la nostra pàgina web sense l’autorització per escrit per part de RW.

 

Queda prohibit establir aquesta pàgina como a marc d’unes altres; no obstant això, sí es podrà establir un enllaç a la nostra adreça d’Internet (adreça url de la pàgina web) sempre que no es relacionin amb manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o confusió o que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums.

 

L’Usuari podrà descarregar-se la pàgina web en el seu terminal sempre que sigui per a ús privat, sense cap fi comercial, per la qual cosa no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o utilitzar el contingut de la Web amb fins públics o comercials.

 

La infracció de qualsevol dels drets esmentats pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

 

Drets d’autor

 

Tots els drets d’autor (copyrights) i altres drets de propietat intel·lectual sobre el material gràfic, gràfics, text, clips de vídeo i àudio, marques, logotips i altres continguts disponibles en aquest lloc web són propietat de RW o s’utilitzen sota autorització o com a enllaços als diferents recursos que ofereix la web.

 

Tot i que l’Usuari pot copiar qualsevol part d’aquesta pàgina web en el seu propi ordenador per a ús personal, no pot copiar ni incorporar cap part del contingut disponible en la pàgina web a cap altre lloc, inclosa la seva pròpia pàgina web, ni utilitzar el contingut de cap altra forma pública o comercial. Això significa que no podrà publicar ni redistribuir cap part del nostre lloc web tret que li hàgim donat llicència per fer-ho. Això també significa que RW conserva la plena titularitat sobre la totalitat d’aquest Contingut, inclòs qualsevol software o codi descarregable, qualssevol imatges incorporades o generades pel software i totes les dades que l’acompanyen. No deu copiar, modificar, reproduir, carregar, transmetre, distribuir, realitzar operacions d’enginyeria inversa, desassemblar ni transformar el Contingut a cap altre format.

 

Les marques, logotips i qualssevol altres de propietat industrial que apareixen en aquest lloc web són propietat de RW, tret dels propis dels diferents recursos que es mostren a la web. Està prohibida la utilització d’aquestes marques sense la prèvia autorització escrita de RW, o de les terceres parts propietàries de les marques.

 

Durada del servei

 

RW no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web. Quan sigui raonablement possible, RW advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del lloc web; RW tampoc no garanteix la seva infal·libilitat.

 

L’accés a la web de RW té una durada indefinida; no obstant això, RW es reserva el dret de suspendre sense avís previ l’accés als usuaris que, segons el seu parer, incompleixin les normes d’utilització de la seva pàgina web i exercir les mesures legals oportunes. A més, RW es reserva el dret de restringir l’accés a algunes seccions de la web al públic en general, limitant-ho únicament a usuaris o grups d’usuaris concrets a través del lliurament d’una contrasenya d’accés de la qual seran responsables.

 

Exclusió de responsabilitat

 

RW realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts de la pàgina web, però no garanteix ni es responsabilitza de possibles errors en els continguts de la web.

 

RW exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa eventualment derivats de:

 

 • La interrupció del funcionament o la falta de disponibilitat d’accés a la pàgina web.
 • La privacitat i seguretat en la utilització de la pàgina web per part de l’Usuari, i/o l’accés no consentit de tercers no autoritzats.
 • L’eventual transmissió d’elements que afecten negativament els sistemes informàtics.
 • L’exactitud, exhaustivitat i actualització puntual dels continguts de la seva pàgina web.
 • Les opinions abocades pels Usuaris en el fòrum.
 • Qualssevol conseqüències que es deriven de les relacions entre Usuaris, tot i que s’hagin originat gràcies a RW.
 • En particular, qualssevol circumstàncies derivades de l’acollida de Refugiats.

 

En conseqüència, RW no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web ni dels continguts, pel que la utilització d’aquests per part de l’usuari es duu a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, pugui exigir-se responsabilitats a RW en aquest sentit.

 

RW no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament d’aquest i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapin del control de RW.

 

RW exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als que s’hagi accedit a través de la web; ni tampoc pels continguts prestats per terceres persones o entitats.

 

RW intentarà en la mesura que sigui possible actualitzar i rectificar aquella informació allotjada a la seva web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això, quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions abocats en la seva web.

 

RW es reserva el dret d’eliminació d’aquells continguts que resultin inveraços, inexactes i contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums.

 

 

NORMES DEL FÒRUM

Si no respectes les normes bàsiques descrites a continuació, corres el risc de ser desterrat del fòrum, fins i tot a la supressió del teu compte definitivament. A més, els administradors i moderadors es reserven el dret a desplaçar, editar o a suprimir qualsevol missatge que no compleixi amb el que s’estableix per escrit en les següents normes. L’Administrador o moderadors es reserven el dret a modificar aquestes normes, sempre avisant els usuaris mitjançant el correu electrònic de registre, o a través del mateix fòrum.

 

Què són els fòrums de RW?

Els fòrums són una comunitat virtual on els qui s’hagin registrat com acollidors de refugiats puguin accedir a un espai comú en el qual comentar experiències, necessitats, peticions o simplement poder parlar amb altres persones amb les quals comparteixen el sentiment solidari d’acollida.

Característiques

Els fòrums de RW disposen d’un administrador i moderadors. La seva missió és, essencialment, vetllar pel compliment de les normes, mantenir la coherència temàtica dels fils (és a dir, la successió de missatges que es refereixen a un mateix assumpte) i gestionar l’arxiu històric dels missatges. En el cas que es repeteixin discussions ja debatudes en el fòrum, es remetrà els participants a aquest arxiu històric.

RW respecta la pluralitat d’opinions i, conseqüentment, publicarà tots els missatges que compleixin les normes i que versin sobre temes pertinents al fòrum. No obstant això, no secunda ni es responsabilitza de les opinions personals, de la forma ni dels continguts que apareguin en els missatges.

Les persones que contribueixin amb els seus missatges als fòrums de RW, mitjançant el seu enviament autoritzen refugees-welcome.es a que procedeixi lliurement a la seva utilització, reproducció, distribució i transmissió o comunicació pública per qualsevol mitjà.

RW no es compromet a contestar cap missatge.

Aspectes Generals

 • Respecte: El fòrum de RW es un fòrum plural, on participen usuaris de diferents procedències, edats o personalitats, així que és important mantenir unes normes de convivència que ens permetin a tots participar en llibertat i amb respecte als altres i a les seves opinions.
 • Bon comportament: Procura que els teus missatges aportin alguna cosa al Fòrum, evita posar missatges curts del tipus Sí, És veritat, Estic d’acord… Si vols manifestar una opinió a favor o en contra, justifica-la perquè la resta de participants conegui la teva postura. Si no tens res nou que aportar a la discussió, és millor no escriure res.
 • Escriure correctament: És imprescindible que tots els participants intentin, en la mesura que sigui possible, escriure amb un mínim de correcció ortogràfica. Recordeu que això és un Fòrum i no un xat o un missatge SMS. Evidentment, no ens convertirem en correctors ortogràfics; només pretenem evitar un excés de llenguatge sms. Tampoc no és agradable llegir missatges escrits únicament en majúscules. Escriure en majúscules equival a cridar, així que no ho considerem adequat. Altres pràctiques, com escriure en colors cridaners, amb lletres massa grans, etc., també poden resultar incòmodes, i l’important és que tots ens llegim i entenguem.
 • Privacitat: Els moderadors prestaran molta atenció i seran molt severs amb qualsevol vulneració de la privacitat o intimitat de qualsevol usuari (sense el seu consentiment). Quant al fòrum, queda terminantment prohibit posar missatges privats rebuts per part d’un altre usuari. Tot allò que pugui implicar un dany en la privacitat d’un individu serà immediatament castigat amb el tancament del fil. La informació postejada serà eliminada i en segons quins casos, i depenent de la gravetat en la vulneració de la privacitat, la sanció podrà ser d’expulsió tant temporal com definitiva.
 • Codi penal: La Unitat Orgànica de la Policia Judicial té potestat per investigar a través del seguiment de IPs registrades tots els actes considerats delicte com l’exposició de pornografia infantil, fer apologia del terrorisme o la violació de la propietat privada mitjançant tècniques informàtiques (hackers). Les amenaces i assetjaments a usuaris o moderadors mitjançant el fòrum, correu electrònic o xat estan considerats un delicte greu per la llei espanyola i refugees-welcome.es col·laborarà amb els cossos de seguretat per perseguir legalment aquestes accions facilitant totes les dades que estiguin en el nostre poder a jutges i agents.

Motius per tancar un tema

 • Racisme, xenofòbia, misogínia, homofòbia: en els fòrums de RW no es permetrà cap comentari d’aquest tipus, ni atacs a usuaris per motius de la seva raça o origen ètnic, la seva religió o ideologia, la seva edat, el seu sexe, la seva identitat sexual o qualsevol discapacitat.
 • Cites massives: També vigilarem molt atentament les “cites massives” que l’única cosa que fan es sobrecarregar el fòrum i dificultar la lectura. Sempre que sigui possible, eviteu citar algun missatge anterior quan l’encadenament sigui excessiu i tampoc copieu imatges, vídeos o firmes en els “quote”.
 • Repetició de temes: És molt freqüent trobar diversos fils de temàtiques iguals o similars en el fòrum. Per a un millor funcionament del fòrum, és preferible evitar aquest tipus de repeticions, ja que l’única cosa que aconsegueixen és dividir un debat i enfonsar altres fils. Per aquest motiu, es tancaran els fils repetits i es deixarà el que hagi exposat abans el tema.
 • Fils amb els ànims caldejats: quan en un fil existeixi clarament un mal ambient es procedirà al seu tancament per evitar arribar a les expulsions, o en el cas que aquestes siguin inevitables, para evitar que la cosa vagi a pitjor.
 • Queixes sobre la moderació: les discussions sobre la moderació solen portar problemes i enfrontaments entre participants. Per això, qualsevol suggeriment, queixa o assumpte sobre moderació s’ha de fer a través del formulari de contacte de refugees-welcome.es. Els insults, les provocacions i les faltes de respecte han de deixar-se a un costat a l’hora de queixar-se.
 • Publicitat: No està permesa la publicitat d’altres pàgines web sense el degut consentiment de l’administrador, excepte als llocs habilitats per a això. Tampoc no es permetrà publicitat en les firmes.
 • Spamming/Trolling
  Es prohibeix publicar posts reiterats/perjudicials en els fòrums (spamming). El spam també inclou:
  a. la inserció de fils en posts/debats no relacionats amb el tema;
  b. la publicació del mateix contingut en diversos llocs diferents/doble publicació de respostes i/o continguts;
  c. la redacció de posts amb l’única intenció de sembrar la preocupació en el fòrum;
  d. la redacció de posts destinats a desviar el lector a un altre post per cridar l’atenció;
  e. la publicació de continguts que només serveixen per fer que el fil escali posicions i aparegui en la part superior del llistat de fils (“empènyer” fils).
 • Es prohibeix la publicitat i venda de productes i/o serveis en els nostres fòrums.

Motius per esborrar un missatge

 • Flood: Els comentaris fora de lloc o que no aporten res, així com els comentaris fets premeditadament per desviar el tema principal, poden ser esborrats, i dependentment dels casos, el seu autor expulsat.
 • Declaracions extremistes/Violència/Amenaces. S’esborrarà qualsevol contingut, ja sigui escrit o en imatges, nom d’usuari i/o enllaç a pàgines web que siguin: il·legals, ofensives des d’un punt de vista sexual, malicioses, amenaçadores, abusives, difamatòries, obscenes, desagradables, racistes, nocives per la reputació personal o que continguin violència.
 • Imatges desagradables o ofensives: Depenent del seu contingut poden ser esborrades o convertides en link extern.
 • Imatges grans: Imatges que siguin massa grans fins al punt de modificar la grandària del fòrum poden ser eliminades. Així mateix, citar un missatge que contengui una imatge o un vídeo també pot ser eliminat.
 • Missatges duplicats: Postejar el mateix missatge en dos temes o fils diferents donarà lloc a l’eliminació d’un o tots dos missatges.
 • Doble post: Postejar dos o més cops seguits en el mateix tema donarà lloc a l’eliminació d’un o tots dos missatges. Per afegir alguna cosa a un missatge, utilitzar l’opció d’“editar” en lloc de publicar un altre missatge nou.
 • Fils absurds: Podran ser esborrats per complet els fils creats per usuaris expulsats definitivament o a punt d’estar-ho, així com els missatges solts que hagin pogut crear. És important que no participeu en aquest tipus de fils, en primer lloc perquè la vostra participació es perdrà en esborrar el tema, en segon lloc per facilitar a la moderació la seva tasca, i en tercer lloc per no col·laborar amb aquells que es dediquen a molestar i entorpir el bon funcionament del fòrum.

Motius per expulsar a un membre

 • Insultar: Els insults i ofenses gratuïtes no aporten res positiu al fòrum, així que abans de dir el primer que se us passi pel cap, penseu-ho un moment. Mai hem de faltar el respecte a un altre participant o comunitat de participants.
 • Racisme, xenofòbia, misogínia, homofòbia: en els fòrums de RW no es permetrà cap comentari d’aquest tipus, ni atacs a usuaris per motius de la seva raça o origen ètnic, la seva religió o ideologia, la seva edat, el seu sexe, la seva identitat sexual o qualsevol discapacitat.
 • Declaracions extremistes/Violència/Amenaces. S’esborrarà qualsevol contingut, ja sigui escrit o en imatges, nom d’usuari i/o enllaç a pàgines web que siguin: il·legals, ofensives des d’un punt de vista sexual, malicioses, amenaçadores, abusives, difamatòries, obscenes, desagradables, racistes, nocives per la reputació personal o que continguin violència.
 • Clons/Multinicks: No està permès, sota cap concepte, tenir més d’un nick per escriure en el fòrum. No respectar aquesta norma pot comportar l’expulsió temporal o definitiva del nick principal, depenent de la gravetat de l’assumpte. Així mateix, durant un període d’expulsió, ja sigui temporal o indefinida, l’ús d’un altre nick per escriure comportarà l’expulsió immediata d’aquest.
 • Les firmes: S’hauran de respectar uns límits d’espai i grandària. Concretament, les firmes no han de superar els 500 caràcters. Com també es poden adjuntar imatges en les firmes, es demana que aquestes tinguin unes dimensions i grandària en bytes raonables. Quan es trobin firmes amb grandàries desproporcionades, s’avisarà l’usuari perquè les retiri. Tampoc no es permet posar cites d’altres usuaris en les firmes, així com vídeos, imatges en flash o altres codis multimèdia. Si es produeixen diversos avisos i l’actitud persisteix, l’usuari podrà ser expulsat.
 • Flood: El flood no està permès, entre altres coses perquè és molt molest a l’hora de participar veure que la majoria de respostes no tenen contingut. Es consideraran com flood totes aquelles paraules, emoticons o imatges tretes fora de context i en les quals es veu clarament la intenció de sumar un missatge.
 • Altres motius:

– Perjudicar altres usuaris (per exemple, demanar o suggerir l’expulsió d’un company de fòrum, o obrir un fil per molestar-lo o comentar coses sobre ell).

– Reincidir molts cops en una falta.

– Mostrar imatges ofensives.

– Escriure fils de forma reiterada en altres idiomes que no siguin el castellà, fora dels fòrums específicament habilitats per a això.

– Reflotar fils antics sense aportar res.

– Desviar el tema principal d’un fil sense aportar res.

– Faltar al respecte per MP a altres usuaris del Fòrum.

– Publicar MP en els fòrums publicats.

– Provocar i molestar els moderadors/administradors. No es tolerarà que algú es dediqui, de mala fe, a criticar les normes del fòrum així com la tasca dels moderadors/administradors. Aquest tipus d’accions causen malestar entre els membres i entorpeixen la nostra tasca.

– Obrir un fil invitant a molestar en altres fòrums.

– L’anul·lació d’un compte del fòrum i del joc és específica per l’usuari i no està vinculada a un únic compte. Es prohibeix fer publicacions en nom d’un usuari bloquejat (pràctica denominada “proxy posting” o publicació a través de proxies).

Sobre les expulsions

L’expulsió d’un usuari del fòrum recau sobre la seva persona, i no només sobre el seu nick.

L’expulsió d’un usuari del fòrum implicarà la immediata eliminació com a usuari de refugees-welcome.es.

Com a promotors de la cultura d’acollida i convivència, entenem que, si una persona reuneix les característiques necessàries per a ser expulsat del fòrum, no les reunirà perquè la convivència amb la persona refugiada sigui correcta. Si una persona que ja està acollint és eliminada del fòrum, també serà eliminada de refugees-welcome.es, encara que no afecti a la acollida.

Sempre que un usuari sigui expulsat, ja sigui temporal o permanentment, serà notificat del motiu a través d’un missatge. En aquest missatge se l’informarà també de la durada de l’expulsió en cas que aquesta sigui temporal.

 

 

Com hem comentat en la introducció, aquestes normes són d’obligat compliment per a tots els usuaris i els administradors/moderadors dels fòrums es basaran en elles per regular el bon funcionament d’aquests. Esperem que tots acateu de bon grat tots els punts de manera que milloren la convivència refugees-welcome.es.

Per qualsevol dubte que tingueu sobre la normativa aquí exposada, comuniqueu-nos-la a través del contacte de refugees-welcome.es.

 • LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Sempre que la normativa vigent a aquest efecte prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb aquest Lloc Web serà d’aplicació la legislació espanyola vigent en el moment del litigi, i ens sotmetre’m als Jutjats i Tribunals de Madrid, així com, en el seu cas, als Tribunals Arbitrals de consum o semblants als quals en trobem adherits en el moment de produir-se la controvèrsia.

 

Per presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis, pots dirigir-te per correu a l’adreça electrònica o física indicada en l’apartat “Identificació”, comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.

 

 

Puedes leerlo también en: esEspañol

     Accede a tu cuenta

Usamos cookies en esta web

Por favor, confirma que aceptas las cookies. Puedes no aceptarlas, pero habrá sitios por los que no podrás navegar adecuadamente. Por si lo necesitas, esta es nuestra política de cookies.